Tehokkaat liiketoimintalähtöiset integraatioratkaisut

Ota askel kohti integroituvaa liiketoimintaa

Digitalisaation myötä liiketoiminnan täytyy vastata muutoksiin yhä nopeammin.

Integraatiot toimivat reaaliaikaisen tiedon saatavuuden sekä muuttuvien kumppani- ja asiakastarpeiden mahdollistajana. Toteutamme kokonaisvaltaiset integraatioratkaisut suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Integraatioratkaisut

Oikealla integraatioarkkitehtuurilla ja -toteutuksilla on merkittävä rooli jo nyt, saati tulevaisuudessa. Yritysten toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla, ja muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeammin ja helpommin. Pysyykö yrityksesi vauhdissa mukana?

Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla haetaan usein helppoutta ja kustannussäästöjä. Niiden tuoma ketteryys mahdollistaa suuremman innovatiivisuuden. Mutta mitä jos pilvipalvelut toisivat myös parempaa johtamista?

Digitalisointi

Takana voi olla loistava menneisyys, mutta digitalisaatio muuttaa tulevaisuutta. Modernilla digitaalisella toimintamallilla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja. Miten siirretään yrityksenne seuraavalle tasolle?

Palveluväylä

Palveluväylä on malli, joka kokoaa organisaation palvelut eri sidosryhmille yhden rajapinnan taakse. Tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen asiakaslähtöisyyden ja käyttäjäystävällisyyden. Onko organisaatiosi valmis uuteen palvelukeskeiseen ajattelumalliin?

Asiakkaitamme

Yhteistyökumppanit

Terveydenhuollon integraatiot

Rajapintamäärittelyjä ja -standardeja joita hyödynnetään sairaaloiden ja terveyskeskusten integraatioratkaisujen, valtakunnallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen sekä alueellisten tietojärjestelmien toteuttamisessa.

Microsoft Partner Network

Microsoft Partner Network (MPN) -kumppaniohjelmaan kuuluvilla yrityksillä on syvällinen tuntemus Microsoftin tuotteista ja palveluista. Tämä asiantuntemus mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan tuottavuuden parantamisen tehokkailla ja innovatiivisilla ratkaisuilla.

Opetuksen ja sen suunnittelijan palvelut

Peppi-tietojärjestelmäkokonaisuus tarjoaa koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen palvelupohjaisesti. Siihen sisältyy mm. resurssien kohdentaminen, käytön suunnittelu, kustannusten hallinta sekä integroituminen muihin järjestelmiin.

iPaas integraatiopalvelumalli

Integraatiopalvelumalli, jonka kattamat palvelut mahdollistavat integraatioiden kehittämisen, toteuttamisen ja hallinnoinnin erilaisten sekä on premise- että pilvisovellusten välillä. Olemme ensimmäinen suomalainen Dell Boomi -kumppani.