API:t mahdollistavat uudenlaisia liiketoimintamalleja

API Economy eli API-talous on käsite, jolla tarkoitetaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat yritysten järjestelmissä olevan tiedon hyödyntämiseen jakamalla sitä kolmansille osapuolille ohjelmointirajapintojen eli API:en kautta. Näin kolmansien osapuolien kehittäjät voivat luoda kokonaan uudenlaisia liiketoimintaprosesseja ja palveluja. Tiedon yhdistäminen eri toimijoiden järjestelmistä mahdollistaa prosessien nopeutumisen ja automatisoitumisen, mikä näkyy loppukäyttäjälle helppoina palveluina.

Erilaisia alustoja ja sovelluksia yhdistämällä pystytään luomaan uusia liiketoimintamalleja ja skaalautumaan nopeasti. Suurin hyöty saavutetaan sillä, että yhdistetään on-premise- ja legacy-järjestelmät sekä erilaiset pilvipalvelut- ja alustat reaaliaikaisesti. Modernin integraatioalustaratkaisun avulla yhdistät kaiken saumattomasti keskenään, huomioiden myöskin tietoturvan sekä käyttäjien hallinnan ja valvonnan.


Tilaus-toimitusketjun tehostaminen

EDI (Electronic Data Interchange) eli sanomavälitys tarkoittaa yrityksen tietojen, kuten tilauksien, laskujen tai varastosaldojen muuttamista standardoituun muotoon ja tämän uudelleenlähettämistä asiakkaille, alihankkijoille tai muille yhteistyökumppaneille sähköisesti. Näin tieto kulkee automaattisesti osapuolelta toiselle. Tietoa ei tarvitse enää syöttää järjestelmiin manuaalisesti, mikä minimoi siitä mahdollisesti johtuvien virheiden määrän. Myös kustannussäästöt ja liiketoimintaprosessien tehostuminen ovat merkittäviä hyötyjä. EDI-ratkaisu on tarpeellinen myös silloin, kun yritys ottaa käyttöön esimerkiksi kolmannen osapuolen logistiikkapalveluita.

EDI:ssä data voidaan syöttää missä tahansa muodossa, ja integraatioratkaisu kääntää sen standardisoituun muotoon. EDI-ratkaisu on osa yrityksen sovellusarkkitehtuuria. Suunnittelemme arkkitehtuurin sanomanvälitystyökaluineen esimerkiksi AWS- tai Azure-ympäristöön. Sanomavälitys voidaan yhdistää keskitetyn integraatioratkaisun kautta myös yrityksen muihin järjestelmiin.

Monitorointi- ja valvontatyökalumme avulla myös toimitusketjuintegraatiot ovat helposti monitoroitavissa; työkalun avulla saadaan täysi näkyvyys ja hakuindeksi kaikkeen viestiliikenteeseen reaaliajassa. Vikatilanteissa virheet löytyvät helposti omasta näkymästään, ja niitä pääsee tutkimaan viestien kenttätasolle asti, riippumatta siitä missä integraatiototeutuksessa tai applikaatiossa viesti on välitetty. Näin myös integraatiot logistiikkapartnereiden, toimittajien ja tukkureiden järjestelmiin ovat monitoroinnin piirissä.


IoT

Esineiden internet (Internet of Things, IoT) tarkoittaa kokonaisuutta, jossa erilaiset laitteet ja esineet kytketään internetiin. Laitteet ja esineet tuottavat tietoa ympäristöstään niihin asennetuilla sensoreilla, ja tietoa lähetetään tietoverkkojen välityksellä automaattisesti. Erilaisia käyttötarkoituksia IoT:lle ovat esimerkiksi laitteiden käytön tai kulumisen seuranta, ympäröivän tilan ominaisuuksien seuranta (kosteus, lämpötila) tai automatisoitu prosessi, joka käynnistyy, kun jokin ennalta määritelty arvo ylittyy.

Sensoridatan keräämiseksi ja hyödyntämiseksi tarvitaan älykkäitä integraatioratkaisuja. Integraatioalustaratkaisun avulla välitetään data haluttuihin kohteisiin kuten esimerkiksi pilvipalveluun tai on premise-järjestelmään. Integraatioalustan avulla luodaan myös automatisoituja prosesseja. IoT-ratkaisu pitää yleensä myös liittää yrityksen muihin sovelluksiin, ja tapauksesta riippuen, myös yhteistyökumppaneiden tai asiakkaiden järjestelmiin. Niistä moni saattaa olla hankittu on premise -mallilla. Siiloutumisen välttämiseksi nämäkin pitää yhdistää saumattomasti keskenään.

Keskitetty ratkaisu mahdollistaa myös integraatioiden valvonnan. Monitorointi- ja valvontatyökalumme seuraa integraatioiden viestiliikennettä lähes reaaliaikaisesti, ja ilmoittaa mahdollisista virhetilanteista heti. Näin virhettä päästään korjaamaan tarvittaessa välittömästi, eikä aikaa kulu virheen etsimiseen.

Asiakkaita

Nopeaa skaalautuvuutta ja satoja integraatioita valtakunnalliselle talous- ja henkilöstöhallinnon palvelulle.

Modernilla integraatioalustalla muutokset helposti logistiikkaketjun kaikille eri osa-alueille.

Monitorointityökalulla merkittävä parannus lähetysten seurantaan ja valvontaan.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!