Asiantuntemuksemme mahdollistaa kokonaisvaltaiset integraatioratkaisut suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Integraatioratkaisut

Nykyisin käytettävä terminologia voi helposti piilottaa alleen käytännön ratkaisut. Puhutaan sitten esimerkiksi IoT:sta, Big Datasta tai API economysta, niin taustalla on aina datan siirtoa paikasta toiseen integraatioiden avulla. Toki datan rikastaminen, analysointi ja hyödyntäminen ovat jatkotoimenpiteitä tälle, mutta integraatio toimii niiden mahdollistajana.

Rajapintojen määrien kasvaessa ei ole varaa tehdä viikkojen, saati kuukausien integraatioprojekteja vaan ratkaisuja tarvitaan päivissä…

Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla haetaan yleisesti ennen kaikkea helppoutta ja säästöjä. Helppous saavutetaan, kun palveluja ulkoistetaan osittain tai kokonaan pilvipalveluihin, jolloin esimerkiksi tietoturva, ohjelmistopäivitykset sekä kapasiteetti siirtyvät samalla toimittajalle. Yhä useammat yritykset siirtävät järjestelmänsä osittain tai kokonaan omasta konesalista pilvipalveluna ostettavaan kapasiteettiin ja sovelluksiin. Tämä vaatii yrityksiltä myös keinoja ja ymmärrystä siihen, miten data on premise- ja pilvisovellusten välillä yhdistetään…

Monitorointi ja valvonta

Integraatiot jäävät valitettavan usein irrallisiksi toisistaan, eikä kokonaiskuvaa hallita tehokkaasti. Integraatioiden hallinnointi on tärkeää, jotta liiketoimintaprosesseja voidaan johtaa tehokkaasti. Monitoroinnin avulla pystytään valvomaan mahdollisia virhetilanteita ja saadaan virheet korjattua mahdollisimman nopeasti. Dashboard on Integraatioiden monitorointi työkalu. Dashboardin avulla pystytään hallitsemaan kaikkia digitalisoituja prosesseja tehokkaasti…

Palveluväylä

Palvelukeskeisessä ajattelussa eri sidosryhmille tarjotaan juuri heille sopivat palvelut erilaisten näkymien kautta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, alihankkijat tai yhteistyökumppanit; näiden ryhmien sisällä voidaan tunnistaa ja määritellä pienempiä ryhmiä ja palvelutarpeita. Palveluväylä tai palvelualusta mahdollistaa tämän toteutuksen.

Palveluväylä toimii välittäjänä, jonka kautta tarjotaan halutut näkymät palveluiden käyttäjille. Näkymät rakennetaan käyttäjien tarpeiden perusteella…

Kysy lisää