Palveluväylä

Olisiko aika siirtyä ajattelemaan palvelukeskeisesti?

Palvelukeskeisessä ajattelussa eri sidosryhmille tarjotaan juuri heille sopivat palvelut erilaisten näkymien kautta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, alihankkijat tai yhteistyökumppanit; näiden ryhmien sisällä voidaan tunnistaa ja määritellä pienempiä ryhmiä ja palvelutarpeita. Palveluväylä tai palvelualusta mahdollistaa tämän toteutuksen.

Palveluväylä toimii välittäjänä, jonka kautta tarjotaan halutut näkymät palveluiden käyttäjille. Näkymät rakennetaan käyttäjien tarpeiden perusteella. Tarjottavien palveluiden pohjana toimivat yrityksen omat tai ulkoiset prosessit, jotka palveluväylä kokoaa yhteen prosessimoottorin avulla. Sen avulla voidaan operoida prosesseja jopa samanaikaisesti.

Palveluväylä tarkoittaa keskitetyn integraatioratkaisun käyttöönottoa. Väylä palvelee asiakkaiden pyyntöjä ja sanomia varsinaisten taustajärjestelmien ja tietovarantojen välissä. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit integroituvat väylään. Tämä voidaan toteuttaa kahdella tavalla: tarjoamalla heille rajapintakuvauksen, jonka avulla he voivat itsenäisesti integroitua siihen, tai tarjota heille integraatio palveluna.

Palveluväylän käyttöönotto tarjoaa paremman ylläpidettävyyden, laajennettavuuden ja tietoturvallisuuden

Parempi ylläpidettävyys saavutetaan, kun muutokset taustajärjestelmiin (esimerkiksi palvelininfran muutokset, versiopäivitykset tai vaikkapa järjestelmän vaihto toiseen kokonaisuudessaan) tarvitsee tehdä vain kerran, riippumatta kuinka moni asiakas tai yhteistyökumppani käyttää niitä integraatioiden kautta.

Parempi tietoturvallisuus taataan ns. SOA Governance-kerroksella, joka on osa väylän toiminnallisuutta. Esimerkiksi toimijakohtaisesti voidaan vaatia salattuja ja kryptattuja tiedonsiirtoyhteyksiä, kun taas toisille voidaan sallia suora HTTP-yhteys. Myös audit trail toteutuu toimijakohtaisesti; kaikkien asiakkaiden toimet ja sanomavälitys voidaan varmentaa millä ajanjaksolla tahansa.

Palveluväylän käyttöönotto on suositeltavaa kaikissa yrityksissä, joissa asiakkaan järjestelmät liitetään osaksi yrityksen omia järjestelmiä, kuten esimerkiksi taloushallinnon, logistiikan (esimerkiksi varastohotellien) ja markkinoinnin palvelutarjoajat. Uusien asiakkaiden lisääminen on helposti hallittava ja toistettava prosessi, jonka toteutus tehdään uudelleenkäyttämällä olemassa olevia integraatiototeutuksia.

Palveluväylään liitetään usein myös avoin rajapinta, joka mahdollistaa sen, että organisaation ulkopuoliset tarjoajat sekä tuottajat voivat luoda uusia palveluja ja samalla laajentaa yrityksen tai organisaation palvelukokonaisuutta. Lue lisää APeista täällä.

Palveluväylän avulla yritys voi palvella asiakkaitaan laadukkaammin ja tuottavammin.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!