Pilvipalvelut

Pilvipalveluilla haetaan yleisesti ennen kaikkea helppoutta ja säästöjä. Helppous saavutetaan, kun palveluja ulkoistetaan osittain tai kokonaan pilvipalveluihin, jolloin esimerkiksi tietoturva, ohjelmistopäivitykset sekä kapasiteetti siirtyvät samalla toimittajalle. Yhä useammat yritykset siirtävät järjestelmänsä osittain tai kokonaan omasta konesalista pilvipalveluna ostettavaan kapasiteettiin ja sovelluksiin. Tämä vaatii yrityksiltä myös keinoja ja ymmärrystä siihen, miten data on premise,- ja pilvisovellusten välillä yhdistetään. B2B-integraatiot vaativat korkeaa käytettävyyttä, skaalautuvuutta ja helppokäyttöisyyttä.

iPaas on pilvipohjainen integraatioalusta.  Nimestään huolimatta se mahdollistaa pilvipalvelujen lisäksi erittäin hyvin myös on premise- ja legacy -järjestelmien yhdistämisen pilvipalveluihin. Pilvi-integraatioalustan suurimmat edut ovat nopea ja helppo käyttöönotto, lyhyet toteutusajat sekä ylläpidon helppous.

Boomin palvelut sisältävät

Integraatiot

Kehittäminen, valvonta ja hallinta

API Management

Luo, julkaise ja hallinnoi APeja niiden koko elinkaaren osalta

EDI Management

Yhdistä ja paranna datasiirtoa kaikissa sovelluksissa ja järjestelmissä

WorkFlow

Tehosta liiketoimintaprosesseja sekä työn tehokkuutta kaikissa järjestelmissä

Master Data Management

Yhdistä ja paranna datan hallintaa kaikissa järjestelmissä ja sovelluksissa

Yritystä käyttää Dell Boomia

Dell Boomi

Valikoimaamme kuuluva Dell Boomi on iPaas-ratkaisu, joka on tarkoitettu pilvipohjaisiin järjestelmäintegraatioihin. Boomi on käytössä jo noin 5800 eri yrityksessä ympäri maailmaa. Dell Boomi tukee järjestelmien ja sovellusten integraatioprosesseja pilvi-alustojen, SaaS-palvelujen ja on-premise -järjestelmien välillä.

Boomin kehitys, valvonta sekä monitorointi tapahtuvat pilvessä, kun taas implementointi ja datan varastointi voivat sijaita joko pilvessä (kuten Microsoft Azure Cloudissa tai AWS:ssä) tai fyysisessä konesalissa oman palomuurin takana.

Dell Boomi iPaas-alustan käyttöönotto ei vaadi sovelluskehitystä, ohjelmistojen asennusta tai lisäkapasiteetin hankkimista konesaliin. Pilvi-integraatioalustan ylläpito ei vaadi yritykseltä resursseja, vaan palvelu sisältää tuen ja ylläpidon. Lyhyet toteutusajat perustuvat valmiisiin connectoreihin, joiden avulla integraatiot rakennetaan.

Yrityksen koko tiimillä on haluttaessa pääsy online-palveluun, jossa on suuri määrä integraatioiden ja datan hallintaominaisuuksia. Nämä ominaisuudet ovat yrityksen käytössä murto-osassa siitä ajasta kuin legacy-integraatioteknologioilla. Iso käyttäjäyhteisö muodostaa merkittävän tuen ja tuo suuren määrän ratkaisumalleja eri integraatio-tarpeisiin.

Dell Boomi integroituu helposti myös muihin alustoihin. Se voidaan valita esimerkiksi täydentämään yrityksen olemassa olevaa ESB:tä ja SOA-arkkitehtuuria pilvi-integraatiotarpeiden osalta. Dell Boomi sopii hyvin myös pk-yrityksille, jotka etsivät sopivaa työkalua integraatiotarpeisiinsa. Boomin ratkaisu on helppo implementoida, ja se mahdollistaa nopeat integraatiot taustajärjestelmistä esimerkiksi verkkokauppaan ja mobiiliostamisen työkaluihin. Myös pk-yritykset voivat iPaas-alustan avulla saavuttaa korkean tason automaatiota sekä poistaa esteitä ja siiloja tuottavuuden tieltä.

Asiakkaita

Tiedonhallinnan vahva rooli sekä laadukkaat palvelut asiakkaille yhdistettiin uudella ratkaisulla.

Ulkoistettu avaimet käteen IT -ratkaisu mahdollistaa yrityksen täysipainoisen keskittymisen omaan ydinliiketoimintaan.

Helppokäyttöinen single-sign-on –työajanseurantasovellus säästää käyttäjän aikaa.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää