Fonecta

Fonecta Caller on yksi Suomen suosituimmista hyötysovelluksista. Se on ladattu jo yli miljoonaan suomalaiseen älypuhelimeen ja sen käyttö kasvaa koko ajan. Callerin myötä mukanasi kulkevat kaikki suomalaiset yhteys- ja yritystiedot, ja sen käyttö on ilmaista.
Ala kehittyy jatkuvasti ja Fonecta reagoi muutoksiin nopeasti. Yhteistyömme Fonectan kanssa alkoi vuonna 2011, jolloin Fonecta Caller-palvelua oltiin uudistamassa. Palvelua haluttiin laajentaa aiemmin tuetun Symbian alustan lisäksi myös Android-, iOS- ja Windows Phone -käyttäjille. Palveluun haluttiin lisää ominaisuuksia. Puhelinnumerohakujen lisäksi loppukäyttäjä voi nyt hakea esimerkiksi ajoneuvotietoja. Palvelun taustalle on toteutettu lukuisia integraatioita, joilla tuodaan tietoa monista jo olemassa olevista lähteistä. Lopputuloksena helppokäyttöinen palvelukokonaisuus, joka on saavuttanut suuren suosion suomalaisten keskuudessa.

+ 1 milj

käyttäjää


Microsoft

Microsoft ulkoisti lähes kaikki IT-palvelunsa, ja tällöin valittiin yksi maailmanlaajuinen toimittaja. Integraatioita pidettiin kuitenkin erittäin kriittisenä palveluna, ja sen suhteen tehtiin poikkeus. Integration House Oy valittiin tämän palvelun toimittajaksi. Yrityksemme valittiin Microsoftin MSP (Microsoft Supplier Partner) -ohjelmaan, johon Microsoft valitsee kultakin osa-alueelta parhaat yhteistyökumppanit.

Palveluumme kuuluu integraatioiden arkkitehtuurin suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Jatkuvan kehittämisen mallilla sekä innovatiivisten ratkaisujen avulla palvelusta on saatu erittäin toimiva palvelukokonaisuus. Suunnittelun lisäksi arkkitehtuurien jalkauttaminen ja toteutus kuuluivat Integration Housen toimenkuvaan. Toteutimme kymmeniä uusia integraatioita sekä kymmeniä muutoksia olemassa oleviin integraatioihin mukaan lukien konsepti- ja organisaatiomuutoksia.

MS

partner


Musti ja Mirri

Musti ja Mirri on vuonna 1988 perustettu lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikeketju. Musti ja Mirri on Suomen sekä samalla koko Skandinavian suurin lemmikkieläintarvikeketju; liikkeitä on yli sata ympäri Suomen.

Integration House siirtyi Musti ja Mirrin integraatioalustan ja integraatioiden toimittajaksi kesällä 2015. Koska siirtymävaihe onnistui erittäin hyvin ja uusien integraatioprojektien toimitukset olivat onnistuneita, halusi asiakas laajentaa palvelutasoa ja ulkoisti koko integraatiotuotannon ja palvelinten ylläpidon meille. Vaikka Musti ja Mirri ulkoisti myöhemmin koko muun IT:n toiselle toimittajalle, integraatiokehitys ja tukipalvelut jäivät meille. Syynä tähän oli se, että asiakas koki integraatiot hyvin liiketoimintakriittisiksi, ja he olivat tyytyväisiä asiantuntemukseemme ja toimivaan yhteistyöhön.

Siirtymävaiheessa toteutimme asiakkaalle kattavan nykytila-analyysin. Analyysin avulla asiakas sai hyvän ja ajantasaisen kuvan integraatioiden nykytilasta, puutteista ja riippuvuuksista. Lisäksi tulosta käytettiin suunnitelman pohjana tulevaisuuden arkkitehtuurisuunnittelulle ja integraatioparannuksille.

Toteutimme myös parannuksia monitorointiin ja valvontaan. Asiakkaalle oli tärkeää selvittää nopeasti ja itsenäisesti, miten viestit ovat liikkuneet eri integraatioissa. Aiemmin oli ollut aikaa vievää ja haasteellista selvittää esimerkiksi tilaussanomien kulku eri järjestelmien välillä. Monitorointityökalumme kattaa kaikki integraatiot yhdestä paikasta, ja hakuindeksin avulla asiakas voi itse hakea tietoa esimerkiksi millä tahansa tuotekoodilla, ja nähdä sekunneissa missä tilassa tilaukset ja toimitukset ovat.

+110

integroitua

myymälää


Bang & Bonsomer

Bang & Bonsomer on Suomen johtava, eri teollisuusalojen käyttämien raaka-aineiden ja lisäaineiden toimittaja. Yrityksen kansainvälinen toiminta ulottuu useaan maahan. Bang & Bonsomer toimii alalla, jolla on valtavasti materiaali- ja tietovirtoja. Toimitusketjun prosessille tärkeitä ominaisuuksia ovat nopea reagointi ja lyhyt sekä pitävä toimitusaika. Asiakas halusi muutoksia ympäristöönsä, sillä se ei enää palvellut liiketoiminnan tarpeita.

Työ aloitettiin alkutilanteen kartoituksella, jotta muutostarpeet tarkentuivat. Asiakkaalle toteutettiin sanomavälitysratkaisu ja useita kymmeniä integraatioita. Vanhat integraatiot siirrettiin modernille integraatioalustalle. Tämä mahdollisti haluttujen muutosten toteuttamisen logistiikkaketjun kaikilla eri osa-alueilla.

Työvaiheiden ja prosessien automatisoinnilla saavutettiin selviä hyötyjä. Siirtyminen tehokkaampaan prosessiin mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt nyt ja jatkossa. Jatkuva tiedonvälitys yrityksen sisällä sekä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa takaa sen että tarpeelliset tiedot ovat kaikkien osapuolien tiedossa.

Kehitämme asiakkaan ympäristöä edelleen, jotta Bang & Bonsomer pystyy parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

+ 20

integraatiota


LM Tietopalvelut

LM Tietopalvelut tarjoaa asiakkailleen julkaisujen välityspalvelua, eAineistojen käyttö- ja hallinnointipalveluja sekä eKirja- ja tietokantapalveluja; sekä Suomessa että kansainvälisesti. Liiketoiminta perustuukin laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. LM Tietopalvelut halusi varmistaa edellytykset korkealaatuisten palvelujen tarjoamiseen tulevaisuudessakin, ja uudet ratkaisut valittiin puhtaalta pöydältä juuri liiketoiminnan tarpeiden ehdoilla. Tietopalvelualalla tiedonhallinnan rooli ja tarpeet korostuvat vahvasti, kuten myös helppokäyttöisyys ja ajantasaisuus asiakkaiden suuntaan.

Uudistuksen pohjaksi valittiin täysin pilvipohjainen microservices-arkkitehtuurimalli. Se on lyhentänyt merkittävästi muutoksen toteutukseen käytettyä aikaa; uudet integraatiot on päästy luomaan päivissä, eikä viikoissa. Toteutuksessa säästetty aika näkyy myös kustannussäästöinä. Toteutettu ratkaisu skaalautuu automaattisesti kuorman mukaan ja on täysin vikasietoinen.

Olemme vastuussa kaikista LM Tietopalveluiden integraatioista sekä niiden kehityksestä. Teemme jatkuvaa yhteistyötä sekä LM Tietopalveluiden oman IT-henkilöstön että muiden toimittajien kanssa. Jatkossa tarjoamme heille myös tukipalvelut koko integraatioalustan osalta.

+30

integraatiota


Turun yliopisto

Turun yliopistolle toteutettiin open source-työkaluilla työajanseurantasovellus henkilöstön käyttöön. Palvelu toteutettiin pilvipalveluna, jolla päästään helppoon ylläpidettävyyteen. Palvelun toteutuksen lähtökohtana oli helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka ei tarvitse koulutusta. Toimivalla ja helppokäyttöisellä työajanseurantajärjestelmällä on monia etuja. Oikein toteutetulla työnajanseurannalla isotkin organisaatiot pystyvät organisoitumaan ilman alaisten liiallista kontrollointia. Lisäksi työajan seuranta tukee suoraan palkanmaksuprosessia.

Toteutettu työajanseurantasovellus on integroitu yliopiston SSO-palveluun. Yksinkertainen kirjautuminen sekä yksinkertaiset ja selkeät toiminnot säästävät käyttäjän aikaa. Työajanseuranta on myös integroitu henkilöstöjärjestelmiin, joista esimerkiksi lomat ja sairauslomat päivittyvät työajanseurantaan automaattisesti. Keskitetty työnajanseuranta mahdollistaa myös erilaisten raporttien luonnin sekä analysoinnin.

1300

käyttäjää


Kunnan Taitoa

Kunnan Taitoa tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kuntatoimijoille valtakunnallisesti. Valtakunnallinen toimintamalli tuo toimintaan ja kustannuksiin tehokkuutta ja skaalaetua kaiken kokoisille toimijoille. Toimijoiden määrän kasvaessa, osana voimakkaita kasvutavoitteita, päätettiin ottaa käyttöön integraatioväylä. Tämä mahdollistaa sekä keskitetyn integraatiopalvelun tarjoamisen toimijoille, että kustannustehokkaan tavan rakentaa integraatioita. Kustannussäästöjä saavutetaan kahdella tavalla: siirtymällä yksittäisistä integraatioista keskitettyyn malliin, ja käytettäessä komponentteja uudelleen integraatioita rakennettaessa. Integraatioalusta takaa riittävän kapasiteetin, sillä integraatioiden kokonaismäärä tulee nousemaan satoihin. Yhdistelmä takaa nopean skaalautuvuuden myös esimerkiksi tilanteessa, jossa tarvitaan hetkellisesti lisää kapasiteettia vaikka tilapäisen ison siirron takia. Koska integraatiokehitys tapahtuu hajautetusti eri toimittajien toimesta, haluttiin tukipalveluiden olevan loppukäyttäjälle yksi toimiva palvelu, joka hoitaisi tukipyynnöt keskitetysti. Väyläratkaisu mahdollistaa integraatioiden keskitetyn monitoroinnin, ja tukipyyntöjen keskittämisen. Monitorointi- ja tukipalvelumme on jo otettu käyttöön asiakkaan palvelinympäristössä.

+100

integraatiota


Aarno Insinööritoimisto Oy

Ulkoista IT ja keskity siihen mitä osaat.

Aarno Insinööritoimisto Oy on erikoistunut avaimet käteen -periaatteella toteutettaviin julkisivu- ja linjasaneerauksiin, erityisesti vaativat peruskorjaushankkeet ovat heidän yrityksessä isossa roolissa.

Aarno päätyi avaimet käteen -ratkaisuun, eli yritys ulkoisti koko IT:nsä. Tämä mahdollistaa täysipainoisen keskittymisen ydinliiketoimintaan. Loimme heille räätälöidyn ratkaisun, joka sopii yrityksen tarpeisiin järjestelmineen ja palveluineen. Kaikki palvelut ovat helposti laajennettavissa tulevaisuuden tarpeita varten. Suurin osa palveluista on toteutettu SaaS- sekä pilvipalveluina.

Aarnon asiakkaita ovat taloyhtiöt. Uuden dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä rakennettiin portaali, johon jokainen taloyhtiöasiakas pääsee helposti kirjautumaan ja löytämään juuri heidän remonttiinsa liittyvät dokumentit vaivatta.

Avaimet

käteen


Pappila Penkkala Group

Pappila Penkkala Group on vuonna 1993 perustettu, yritysten taloushallinnon, saatavienhallinnan ja lakipalveluiden asiantuntija. 70 ammattilaisen joukko palvelee yli 6000 asiakasta kuudessa toimipisteessä. Yritys kasvaa voimakkaasti. Maaliskuussa 2017 yritys siirtyi Visma-konsernin omistukseen, mikä mahdollistaa vahvan kasvun valtakunnallisesti myös tulevaisuudessa.

Taloushallinnon ja saatavienhallinnan palveluihin kuuluu, että asiakkaiden järjestelmät integroidaan Pappila Penkkala Groupin järjestelmiin. Näin varmistetaan prosessien toimiminen saumattomasti sekä erinomainen palvelukokemus. Integraatiot olivat kuitenkin yksittäisiä toteutuksia, eikä niihin ollut erillistä valvontaa. Kasvavan asiakasmäärän myötä tämä alkoi aiheuttaa haasteita.

Tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen päätettiin ottaa käyttöön keskitetty integraatioratkaisu. Suurin muutos entiseen on se, että asiakkaan järjestelmät integroidaan Pappila Penkkala Groupin järjestelmiin alustan kautta. Valittu ratkaisu mahdollistaa esimerkiksi integraatio-osien uudelleen käytettävyyden uusia asiakkaita lisättäessä, sekä helpommat vaihto- ja päivitystilanteet.

Integraatioiden valvontaan ja monitorointiin otettiin käyttöön dashboard-työkalu. Siinä on täysi näkyvyys ja hakuindeksi kaikkeen viestiliikenteeseen reaaliajassa. Koulutusworkshopin jälkeen ratkaisun hallinta ja integraatiokehitys siirrettiin asiakkaalle; tarjoamme tukipalvelua ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sovitulla palvelutasolla.

Tulevaisuuden

integraatio

-ratkaisu